Meivakantie of Paasvakantie

De meivakantie of tulpvakantie is een schoolvakantie in Nederland.

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs geven hun leerlingen een of twee weken vrij in de periode eind april - begin mei. Dit hangt samen met de feestdagen die in de meivakantie vallen: Koninginnedag (30 april), Bevrijdingsdag (5 mei) en soms ook Hemelvaartsdag (valt tussen 30 april en 3 juni). Voor eindexamenleerlingen zijn er vaak laatste schooldagen voor de meivakantie.Bron: Wikipedia